Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die wij aan u leveren, zowel voor consumenten als zakelijke klanten. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de specifieke regels, richtlijnen, beleidslijnen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op deze diensten voordat u ze gebruikt, met name als zakelijke klant.

Wij behouden ons het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op de site zijn geplaatst. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te controleren op updates of wijzigingen.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u de site bezoekt, doorbladert of op enige andere wijze gebruikt. Door de site te openen, te bladeren of op enige andere wijze te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst, inclusief eventuele wijzigingen die in de toekomst kunnen worden doorgevoerd.

Als zakelijke klant gelden er mogelijk aanvullende voorwaarden en bepalingen, zoals contractduur, betalingsvoorwaarden en aansprakelijkheid. Deze specifieke voorwaarden zullen met u worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd in een aparte overeenkomst.

Belangrijk Informatie :

Bij het gebruik van onze site is het belangrijk dat u geen inhoud, informatie of ander materiaal uploadt, verspreidt of anderszins publiceert dat (a) enige bugs, virussen, wormen, valdeuren, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, smadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend is of aanleiding zou kunnen geven tot enige civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de wetten van de VS of de wetten van enig ander land dat van toepassing kan zijn; of (c) inbreuk maakt op de auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon. Als zakelijke klant dient u ook te voldoen aan eventuele aanvullende regels en voorschriften met betrekking tot de bescherming van intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid.

Bij vragen over deze algemene voorwaarden of specifieke voorwaarden voor zakelijke klanten kunt u contact met ons opnemen. Wij staan klaar om u verder te helpen en eventuele vragen te beantwoorden.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen kunt u onze FAQ-pagina

 

Voor meer informatie kunt u onze pagina bezoeken over 'Hoe Google uw gegevens verzamelt, gebruikt en deelt'

https://support.google.com/accounts/answer/162744?hl=nl